2009-2010
Budowa miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych

4 października 2009

Inwestor: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy.

Rok: 2009-2010