2010-2011
Dokumentacja projektowa pomieszczenia zabezpieczenia radiologicznego pomieszczenia RTG

3 października 2010

Inwestor: Augusta Westland PZL Świdnik S.A.

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy.

Rok: 2010-2011