2010-2011
Dokumentacja projektowa rozbudowy salonu Mercedes – Benz w Piasecznie

4 października 2010

Inwestor: Blue Architektura Sp. z o.o.

Zakres prac:

projekt budowlany,

projekt przetargowy.

Rok: 2010-2011