2011
Dokumentacja projektowa budynków utrzymania pojazdów szynowych eksploatowanych przez Koleje Mazowieckie

3 października 2011

Inwestor: Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.

Zakres prac:

koncepcja.

Rok: 2011