r-energetyka

 
3 października 2012

2012
Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych

Inwestor: EC Białystok S.A. Zakres prac: projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza. Rok: 2012

 
4 października 2010

2010
Modernizacja sieci elektroenergetycznej dla potrzeb zasilania hal HPZO i STRYPEROWNIA

Inwestor: ZEM Łabędy Sp.  z o.o. Zakres prac: projekt wykonawczy. Rok: 2010

 
4 października 2009

2009-2010
Dokumentacja projektowa budowy Elektrociepłowni w Częstochowie

Inwestor: Elektrociepłownia FORTUM Zakres prac: projekt wykonawczy. Rok: 2009-2011

 
4 października 1998

1998
Budowa magazynu gipsu

Inwestor: Elektrownia Jaworzno III S.A. Zakres prac: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy. Rok: 1998