r-p_hutniczy

 
9 listopada 2017

2017
Budowa huty szkła w Częstochowie

Inwestor: Guardian Częstochowa Sp. z o.o. Zakres prac: koncepcja projekt budowlany projekty przetargowe projekty wykonawcze dokumentacja powykonawcza nadzór autorski Rok: 2017 – 2019

 
9 czerwca 2017

2017
Rozbudowa huty szkła – 2 linia produkcyjna

Inwestor: Guardian Częstochowa Sp. z o.o. Zakres prac: koncepcja. Rok: 2017

 
3 października 2016

2016-2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego związanego z remontem zimnego pieca

Inwestor: Guardian Częstochowa Sp. z o.o. Zakres prac: projekt budowlany, projekty przetargowe, projekty wykonawcze. Rok: 2016-2017

 
3 października 2012

2012
Dokumentacja projektowa budynku podgrzewu gazu

Inwestor: KGHM Głogów Zakres prac: projekt wykonawczy. Rok: 2012

 
3 października 2011

2011-2016
Program modernizacji pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. Zakres prac: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski. Rok: 2011-2016

 
3 października 2011

2011
Rozbudowa oddziału retryfikacji cynku

Inwestor: Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A. Zakres prac: projekt budowlany, projekt wykonawczy. Rok: 2011

 
4 października 2001

2001-2003
Budowa huty szkła w Częstochowie

Inwestor: Guardian Industries Poland Sp. z o.o. Zakres prac: projekt budowlany projekt wykonawczy nadzór inwestorski Rok: 2001-2003